Tomasz Rudecki

Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi, lekarz zajmujący się prowadzeniem terapii elektrowstrząsowej dla pacjentów szpitala, skutecznej i bezpiecznej metody leczenia, adresowanej do pacjentów z zaburzeniami depresyjnymii i psychotycznymi.

Przedmiotem aktywności zawodowej pozostaje diagnostyka i terapia zaburzeń psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń afektywnych i lękowych.