Marlena Osicka

Lekarz specjalista psychiatra dorosłych. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie pracuje jako p.o. ordynatora Oddziału Psychogeriatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi - szpitalu im. J. Babińskiego.

Oferuje pomoc w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń snu oraz otępień. Swoje umiejętności i kwalifikacje stale doskonali uczestnicząc w kursach, zjazdach i konferencjach naukowych. Posiada uprawnienia do: