Katarzyna Piłat-Boratyńska

Absolwentka Psychologii, Wydziału Nauk o Wychowaniu, Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista psychologii klinicznej oraz certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2003 roku, pomagając głównie osobom z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz pacjentom z tzw. „podwójną diagnozą”, czyli tym, którym w uzależnieniu towarzyszą inne zaburzenia. Pracowała w Oddziale Detoksykacyjnym od SPA oraz w Oddziale Terapeutycznym dla Osób Uzależnionych ze Współistniejącymi Innymi Zaburzeniami Psychicznymi Szpitala im. Babińskiego w Łodzi, Ośrodku Rehabilitacyjno – Readaptacyjnym Fundacji „ARKA” w Łodzi oraz w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Kęblinach.

Posiada doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej oraz w pracy ambulatoryjnej z pacjentami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi również warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet.

Jej pozazawodową pasją jest sport, fotografia i muzyka. Uwielbia kontakt.html z naturą, wędrówki po lesie i w górach.