Joanna Śmigielska-Kolańska

Jest psychologiem. Skończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim w 2010 roku, a następnie 4-letnią Szkołę Psychoterapii „Intra” w Warszawie. Aktualnie kończy specjalizację z psychologii klinicznej.

Doświadczenie zdobywała na Oddziałach Psychiatrycznych, w Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego. Pracowała też w Zespole Leczenia Środowiskowego, udzielając pomocy osobom w miejscu ich zamieszkania.
Zajmuje się psychoterapią oraz diagnostyką psychologiczną.