Monika Walczak

W 2005r ukończyła Uniwersytet Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, w 2008r. szkolenia mediacyjne "Podstawy pracy mediatora i "Mediacje rodzinne" w Stowarzyszeniu Mediacyjnym "Pactus" w Łodzi, w 2013r Podyplomowe Studium Doradztwa Zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie pracuje także w Lokalnym Ośrodku Pomocy Ofiarom Przestępstw w Łodzi, gdzie prowadzi terapię indywidualną dla ofiar przestępstw i ich rodzin.

Pracowała w świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży MOPS w Łodzi, Stowarzyszeniu Mediacyjnym "Pactus", Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Centrum Praw Kobiet, Fundacji Pomocy Rodzinie "Opoka", Domu Pomocy Społecznej. Współpracowała z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju prowadząc szkolenia i warsztaty z umiejętności psychospołecznych, poczucia własnej wartości, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, reintegracji zawodowej i poradnictwa zawodowego, pisania CV i przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych.

Zakres indywidualnej pracy psychologicznej z Klientem obejmuje stany depresyjne, nerwicowe, lękowe, zaburzenia nastroju, konflikty intra i interpersonalne, konflikty rodzinne, zaburzenia osobowości, współuzależnienia, DDA, DDD, PTSD, reintegrację zawodową i rozwój osobisty"